Измислете история с часовник и спечелете награда!


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

“Измислете история с часовник”

игра лулу

1. ОРГАНИЗАТОР

Играта “Измислете история с часовник” се организира и провежда от „ЛУЛУ.БГ” ЕООД, ЕИК 205392977, наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Общите условия ще бъдат достъпни на настоящата страница за целия период на провеждане на играта.
 2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след официалното им публикуване тук.
 3. В Играта участват тези, които са спазили условията за участие, а именно да напишат история или кратка мисъл като коментар под поста в максимум 2 изречения.
 4. Коментарът с най-много харесвания осигурява на автора си подарък Смарт часовник модел F10 Premium.
 5. Коментарът с най-много реакции 😂 (Haha) дава на автора си 25% отстъпка за пазаруване.
 6. С участието си в Играта участникът декларира, че е съгласен с Общите условия.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

 1. Играта стартира на 20.02.2021 г. и приключва в 24:00 28.02.2021 г. („Период на Играта“)
 2. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете, като известява за това на адрес: https://www.facebook.com/shopLuLuBG/

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Право на участие има всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България.
 2. В играта нямат право на участие служители на ЛУЛУ.БГ, както и членовете на техните семейства.
 3. Участието в Играта не е обвързано с настоящо закупуване на каквито и да е стоки и/или услуги от Организатора.
 4. За да се регистрира за участие в играта, участникът трябва да изпълни условието за участие – да напише история или кратка мисъл като коментар под поста в максимум 2 изречения.
 5. Участващите се съгласяват, че може да публикуваме инициалите (първа буква от име и фамилия) или друг вид кореспондираща информация, както и имената на профилите им във Facebook.

6. МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Играта се организира във Facebook, на страницата на ЛУЛУ.БГ (АВТОРЪТ има право да променя сроковете, като известява за това на адрес: https://www.facebook.com/shopLuLuBG/).
 2. Награди:
  1. Една награда Смарт часовник модел F10 Premium
  1. Един ваучер за -25% отстъпка при покупка на продукти от онлайн магазина https://lulu.bg/. Ако клиентът избере продукт с намаление, отстъпката ще бъде добаване към сумата след намаление.
 1. За да се включи в играта, участникът трябва да изпълни условието за участие: да напише история или кратка мисъл като коментар под поста в максимум 2 изречения
 2. Наградата ще бъде дадена след приключване на играта и се обявява на страницата: https://www.facebook.com/shopLuLuBG/

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Печелившите се избират НА БАЗА БРОЙ ЛАЙКОВЕ ЗА ПЪРВА НАГРАДА И БРОЙ РЕАКЦИИ 😂 (Haha) ЗА ВТОРА НАГРАДА КЪМ КОМЕНТАРИТЕ и ще бъдат обявени на страницата https://www.facebook.com/shopLuLuBG/ на 01.03.2021 г.
 2. Представител на ЛУЛУ.БГ ще се свърже с победителя на лично съобщение във Facebook за уточняване начина за получаване на наградата.
 3. Победителят с първа награда ще я получи в срок от 10 работни дни от деня на оповестяването на печелившите;
 4. Победителят с втора награда може да използва наградата като ваучер само в сайта на Организатора.
 5. Победителят няма право на паричната равностойност на наградата.
 6. В случай, че победителят не върне отговор на Организатора в 5-дневен срок след края на Играта, той губи правото си да получи наградата.

8. ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в тази игра.
 2. Играта не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и Instagram и не следва да се свързва със съответните.
 3. Решението за дисквалификация на участник е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.
 4. Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Организаторът на играта предприема мерки за защита на личните данни на участниците, съгласно Закона за защита на личните данни.
 2. „Политика за защита на личните данни” е налична тук

10. ПУБЛИЧНОСТ

С участието в тази игра всеки участник се съгласява, че ако бъде определен за печеливш, неговите имена – профилно име във Facebook и снимката, могат да бъдат използвани за целите на кампанията, а именно оповестяване на печелившия на интернет сайта на Организатора и на неговите Facebook и Instagram профили, като Организаторът не дължи за това заплащане.

ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или форсмажорни обстоятелства.

Настоящите Правила влизат в сила от 20.02.2021г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *